ભાષા :
SWEWE સભ્ય :પ્રવેશ કરો |નોંધણી
માટે શોધ
જ્ઞાનકોશ સમુદાય |જ્ઞાનકોશ જવાબો |પ્રશ્ન સબમિટ |શબ્દભંડોળ જ્ઞાન |અપલોડ કરો જ્ઞાન
પ્રશ્નો :ખંડીય છાજલી
વિઝિટર (157.32.*.*)
વર્ગ :[નેચરલ][અન્ય]
હું જવાબ આપવા માટે હોય [વિઝિટર (18.206.*.*) | પ્રવેશ કરો ]

ચિત્ર :
પ્રકાર :[|jpg|gif|jpeg|png|] બાઇટ :[<1000KB]
ભાષા :
| ચેક કોડ :
બધા જવાબ [ 1 ]
[સભ્ય (365WT)]જવાબ [ચિની ]સમય :2018-10-01
大陆架,是大陆沿岸土地在海面下向海洋的延伸,可以说是被海水所覆盖的大陆。在过去的冰川期,由于海平面下降,大陆架常常露出海面成为陆地、陆桥;在间冰期(冰川消退,如现在),则被上升的海水淹没,成为浅海。

大陆架是大陆向海洋的自然延伸,通常被认为是陆地的一部分。又叫"陆棚"或"大陆浅滩"。它是指环绕大陆的浅海地带。 大陆架含义在国际法上,指邻接一国海岸但在领海以外的一定区域的海床和底土。沿岸国有权为勘探和开发自然资源的目的对其大陆架行使主权权利。 大陆架有丰富的矿藏和海洋资源,已发现的有石油、煤、天然气、铜、铁等20多种矿产;其中已探明的石油储量是整个地球石油储量的三分之一。

别称

陆棚 大陆浅滩

含义

自然的大陆架与法律上的大陆架

形成

是地壳运动或海浪冲刷的结果

地势

多平坦

深度

一般不超过200米

细分

内陆架、中陆架与外陆架

大陆架上有

丘陵、盆地、水下河谷
માટે શોધ

版权申明 | 隐私权政策 | કૉપિરાઇટ @2018 વર્લ્ડ જ્ઞાનકોશીય જ્ઞાન